Ota 20 ilmaiskierrosta

Ei omaa rahaa, ei riskiä

  • Avaa pelitili Lucky Dinolle.
  • Saat heti ilman omaa rahaa 20 ilmaiskierrosta Narcos-peliin!
  • Tallettajille lisäksi jopa 400€ bonus + 100 ilmaiskierrosta lisää.

RSS

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

REKISTERINPITÄJÄ

Kuvaton.com

HENKILÖREKISTERIN NIMI

Verkkosivuston käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen

hoitamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin,

asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:

  • Rekisteröidyltä itseltään
  • Verkkopalvelun käytöstä mm. evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

  • Käyttäjän itse antamat tiedot, kuten sähköpostiosoite ja nimi
  • Verkkopalvelun käytöstä kertyneet tiedot kuten käyttäjän ip-osoite, käyttäjän tulotapa
  • palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika ja käyttäjän
  • maantieteellinen sijainti

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Palvelu voi sisältää kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä

mainosverkostojen evästeitä.

Käytämme sivustollamme mm. Googlen Analytics, Adsense ja DoubleClick palveluja.

Nämä palvelut voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoa esimerkiksi

sivuston kävijämäärästä ja kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös mainonnan

kohdentamiseen. Voit lukea lisää siitä, miten Google käyttää keräämiänsä tietoja täältä.

Käytössämme on myös yhteisöpalveluiden liitännäisiä, kuten Facebookin Tykkääpainikkeita

ja kommenttilaatikoita. Näiden liitännäisten sisältö näkyy sivustollamme, mutta

niiden sisältö tulee suoraan kyseisestä yhteisöpalvelusta. Liitännäinen voi räätälöidäkseen

sisältöä tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Palvelut voivat

liitännäisten kautta myös kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassaolevien

yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti. Yhteisöpalvelut eivät kuitenkaan luovuta

keräämiään tietoja rekisterin pitäjälle, ellei käyttäjä ole antanut

tähän erikseen suostumustaan.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu teknisiä tietoturvakeinoja käyttäen.

Käytettyjä ratkaisuja ovat mm. palomuurit, erilaiset salaustekniikat sekä rajoitettu

kulunvalvonta ja käyttöoikeudet.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia

henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot

korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä

toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä

käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii

sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta

rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai

puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa

tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn

lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot

jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää

kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä

toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen

käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä

koskevaa lainsäädäntöä.

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien

käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Ota yhteyttä